În data de 31.10.2016 în sala de festivităţi a şcolii a avut loc prezentarea platformelor electorale a candidaţilor la postul de preşedinte al consiliului elevilor.