Calendarul de desfăşurare a Evaluarii Naţionale
pentru elevii claslor a II-a, a IV-a, a VI-a
în anul şcolar 2015 - 2016

23 mai 2016
24 mai 2016

30 mai 2016
31 mai 2016
2 iunie 2016

6 iunie 2016
7 iunie 2016

8 iunie 2016
9 iunie 2016
10 iunie 2016
EN VI – Limbă şi comunicare
EN VI – Matematică şi Ştiinţe ale naturii

EN IV – Limba română
EN IV – Matematică
EN IV – Limba maternă

EN II – Scris - Limba română
EN II – Citit - Limba română
EN II – Scris-Citit - Limba română pentru minoritaţile naţionale
EN II – Matematică
EN II – Scris - Limba maternă
EN II – Citit - Limba maternă

Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a
în anul şcolar 2015 - 2016

15 - 17 iunie 2016
17 iunie 2016
27 iunie 2016
28 iunie 2016
29 iunie 2016
1 iulie 2016
1 iulie 2016
2 - 4 iulie 2016
5 iulie 2016
Înscrierea la Evaluarea Naţională
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
Limba şi Literatura Română - proba scrisă
Limba şi Literatura maternă - proba scrisă
Matematică - proba scrisă
Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale după contestaţii


Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015 - 2016

Programa Evaluare Naţională 2016 Limba şi Literatura Română

Programa Evaluare Naţională 2016 Matematică

Modele de subiecte Evaluare Naţională 2016